Kariéra

Dotace

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu ZÁRUBA Gastro - rozvoj zaměstnanců:
Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004592
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

 

Nabídka míst

V současné době máme otevřené níže uvedené pozice. V případě zájmu nás kontaktujte na

+420 737 277 335

drahonovska@zarubagastro.cz

 
 
 

© Copyright 2019 ZÁRUBA GASTRO a.s.

Vytvořili v: