Whistleblowing

Povinně uveřejňované informace dle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost Záruba Gastro a.s., IČ: 25197614, se sídlem Vrbenská 481/27, České Budějovice 370 06 (dále jen „Společnost“), uveřejňuje v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), následující informace:

Oznámení ve smyslu Zákona lze podat prostřednictvím:

  1. vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě, kterou je Jitka Paulusová, telefon: +420 737 277 545, e-mail: paulusova@zarubagastro.cz, adresa pro doručování: Vrbenská 481/27, České Budějovice 370 06, a to písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele osobně (v termínu po předchozí dohodě s příslušnou osobou),
  2. Ministerstva spravedlnosti; bližší podrobnosti jsou dostupné na stránce https://oznamovatel.justice.cz/.

Bližší podrobnosti (vč. náležitostí oznámení) stanoví Zákon, jehož znění je dostupné na stránce https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/, a dále vnitřní předpis Společnosti, který je dostupný na vyžádání u příslušné osoby.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

O společnosti

Jedničce firemního stravování v jižních Čechách.

Whistleblowing

Vážení zaměstnanci, navštivte stránku whistleblowing s instrukcemi pro odhalování protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů v naší firmě.
Poskytujeme podporu a ochranu při sdílení důležitých informací.

 

POTŘEBUJI VÍCE INFORMACÍ

 
 

© Copyright 2024 ZÁRUBA GASTRO a.s.

Vytvořili v: